Kancelaria Radców Prawnych  |  telefon: 42 698 09 09 | 90-418 Łódź|kancelaria@kacprzyk-bojaryn.pl

Zwrot opłaty likwidacyjnej

Odzyskanie potrąconych przez ubezpieczyciela pieniędzy z polisolokaty jest możliwe, gdyż opłaty likwidacyjne byłe pobierane nienależnie. Strata jest też rezultatem wysokich prowizji pobieranych przez ubezpieczycieli przez cały czas trwania ubezpieczenia bez względu na to czy produkt przynosił klientom zyski czy straty. Ubezpieczyciel gwarantował sobie w ten sposób przychód, który jednak był zupełnie oderwany od wyników produktu.

Czym ubezpieczyciele tłumaczą opłaty likwidacyjne?
Specjaliści są zdania, że główną przyczyną wysokich opłat likwidacyjnych były bardzo wysokie prowizje pobierane przez pośredników, którzy te produkty sprzedawali. Niekiedy była to nawet cała roczna składka, a więc w ten sposób ubezpieczyciel zabezpieczał się przed ewentualnymi stratami finansowymi. Niestety wielu klientów nie wiedziało, że na nich jest przerzucane ryzyko działalności ubezpieczyciela. Prawdopodobnie gdyby byli o tym informowani, liczba poszkodowanych byłaby znacznie mniejsza.

Poszkodowanych jest bardzo wielu. Znaczną część stanowili ludzie starsi, którzy chcieli oszczędzać na emeryturę.
Część z nich została oszukana w banku, gdzie zamiast klasycznej lokaty zaproponowano im “lepsze rozwiązanie”, które w teorii miało pozwolić na uniknięcie podatku Belki. Jednocześnie rozwiązanie to miało być bezpieczne i bardziej rentowne od zwykłej lokaty bankowej.
Z reguły nie wiedzieli oni, że jeśli zrezygnują z oszczędzania przed czasem stracą w zasadzie wszystko. Nie wiedzieli też o tym, że znaczna część ich składek będzie pokrywała prowizje regularnie pobierane przez ubezpieczyciela.

Dla kogo pomoc prawna?
Do specjalistów z zakresu prawa powinny zgłosić się osoby, które posiadają jeszcze polisolokaty i chcą z nich zrezygnować oraz te, które już zlikwidowały polisolokatę tracąc część wpłaconych środków i które chcą ubiegać się o zwrot opłaty likwidacyjnej.

Warto wiedzieć, że okres przedawnienia to w tym przypadku aż 10. Zatem na zwrot opłaty likwidacyjnej mogą więc liczyć nawet osoby, które swoje polisy zlikwidowały kilka lat temu.

2017-06-22T08:59:54+00:00 Czerwiec 22, 2017|