Kancelaria Radców Prawnych  |  telefon: 42 698 09 09 | 90-418 Łódź|kancelaria@kacprzyk-bojaryn.pl

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ 2017-05-09T03:10:47+00:00

Magdalena Bojaryn

Radca prawny, założycielka i wspólniczka
Kancelarii Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn.

Od 2005 r. w spółce prawniczo-windykacyjnej (Prezes Zarządu INTACTO Centrum Windykacji sp. z o.o.) zajmowała się: dochodzeniem roszczeń dla firm z różnych branż, doradztwem w zakresie ryzyka finansowego i prawnego oraz koordynowaniem współpracy z kancelariami prawnymi.

Ma 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów procesowych, świadczenia ogólnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców w zakresie prawa spółek, prawa pracy, negocjacji w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Jest doświadczonym szkoleniowcem z zakresu windykacji i jej prawnych aspektów. Zrealizowała projekty szkoleniowe m in. dla: Leroy Merlin Polska Sp. z o.o., NBP S.A., Bank Millennium S.A. , P.P. „Porty Lotnicze”, PKP S.A. Biegle posługuje się językiem angielskim, ma 5 letnie doświadczenie jako trener języka angielskiego biznesowego i prawniczego dla menedżerów w szkole językowej.

W Kancelarii odpowiada za sprawy związane z:
opiniowaniem umów, prawem procesowym, prawem cywilnym, negocjacjami, obsługą startupów i szkoleniami.

Prowadzi bloga “Skuteczne wykonanie umowy” .

Marta Kacprzyk

Radca prawny, założycielka i wspólniczka
Kancelarii Radców Prawnych Kacprzyk Bojaryn.

Od  2009 r. obsługuje spółkę produkcyjną ABB sp. z o.o., gdzie zajmuje się obsługą postępowań przetargowych w ramach zamówień publicznych (sprawdzanie dokumentacji, bieżące doradztwo oraz reprezentacja przed KIO), opiniowaniem i negocjowaniem umów w języku polskim i angielskim (umowy sprzedaży, zakupu, najmu, poręczenia), obsługą w zakresie prawa pracy (bieżące doradztwo, reprezentacja przed sądem) oraz bieżącą obsługą przedsiębiorstwa w innych dziedzinach prawa.

Wcześniej przez 3 lata pracowała w zagranicznej spółce budowlanej Hermann Kirchner Polska sp. z o.o., gdzie zajmowała się dochodzeniem roszczeń budowlanych, arbitrażami oraz bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstwa.. Prowadziła również szkolenia z zarządzania kontraktami w Polsko -Amerykańskim Centrum Zarządzania przy UŁ.  Ukończyła również Ekonomię na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ. Pisze doktorat o rynku kapitałowym.

W kancelarii odpowiada za sprawy związane z: obsługą przedsiębiorstw budowlanych i produkcyjnych, prawem zamówień publicznych, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, nieruchomościami, bankowością, ubezpieczeniami, rynkiem kapitałowym i obsługą inwestorów giełdowych.

Prowadzi bloga “Prawnik o finansach” .

WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARII

Grzegorz Wicik
Grzegorz WicikPrawo zamówień publicznych
Radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych. W latach 2004-2012 partner w firmie Instytut Zamówień Publicznych oraz Kancelarii Prawnej Twarowski i Wspólnicy Sp.k. Wcześniej pracował w Urzędzie Zamówień Publicznych, gdzie w 2003 r. współtworzył projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners wśród najlepszych polskich prawników w zakresie zamówień publicznych.

Doradzał Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, m.st. Warszawa, Poczcie Polskiej S.A., Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji poświęconych problematyce zamówień publicznych, w tym 6 opracowań książkowych.

Anna Wiluś - Antoniuk
Anna Wiluś - AntoniukFuzje i przejęcia
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy UW organizowanego przez University of Florida. Przez lata była związana z Kancelarią Romanowski i Wspólnicy, w ramach której uczestniczyła w świadczeniu usług prawnych na rzecz spółek giełdowych, największych spółek węglowych, energetycznych (w tym w zakresie fuzji i przejęć) oraz ubezpieczeniowych.

Ma bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek, własności intelektualnej, konkurencji i konsumentów oraz prawa pracy (indywidualnego i zbiorowego) oraz prawa nowoczesnych technologii.

Justyna Krawczyk
Justyna KrawczykPrawo administracyjne
Radca Prawny obsługujący jednostki samorządu terytorialnego, wcześniej członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu

Zakres działań to: analizy w zakresie planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu), wsparcie prawne inwestorów przy występowaniu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii, doradztwo w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste w ramach postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego a także postępowania administracyjne oraz spory sądowe z zakresu ochrony środowiska.

Magdalena Bebłocińska
Magdalena BebłocińskaPrawo karne gospodarcze
Adwokat. Wspiera Kancelarię w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych.

Ukończyła aplikację sądową, a następnie orzekała w sądzie rejonowym w wydziałach karnym i cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię.

Ewa Sługocka
Ewa SługockaNotariusz
Notariusz Ewa Sługocka prowadzi Kancelarię Notarialną w Łodzi od 2008 roku, wcześniej była adwokatem prowadzącym sprawy cywilne, gospodarcze oraz sprawy z zakresu prawa handlowego.

W swojej kancelarii sporządza akty notarialne dotyczące obrotu nieruchomościami, dokumentujące czynności związane ze spółkami prawa handlowego w tym ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkami akcyjnymi. Wydaje akty poświadczenia dziedziczenia oraz sporządza umowy zniesienia współwłasności oraz podziały majątków.

Monika Bolek
Monika BolekDr nauk ekonomicznych
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym UŁ.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz zarządzaniu finansami przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Wspiera Kancelarię przy szacowaniu utraconych korzyści oraz wysokości roszczeń z innych tytułów, w szczególności  sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji oraz wrogich przejęć.

Pracowała na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami w firmach Honeywell, MC Kontrakty Budowlane, Millenium Inc. Odbyła staż na Uniwersytecie  Stanowym w Austin, Texas, USA. Była z-cą dyrektora Akceleratora Technologii UŁ. Prowadziła szkolenia m.in. dla: Allianz, Azymut i Ensto, Accenture oraz Centrum Innowacji UŁ w ramach programu MSSCT.