Kancelaria Radców Prawnych  |  telefon: 42 698 09 09 | 90-418 Łódź|kancelaria@kacprzyk-bojaryn.pl

Podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana umowy spółki – Łódź

Zakładając spółkę wspólnicy są zobowiązani do wniesienia kapitału zakładowego czyli wkładów pieniężnych i niepieniężnych – aportów. Wkłady te są najczęściej równe dla wszystkich wspólników i nie niższe niż 50 zł. Górnej wartości ustawodawca nie określa. Członkowie spółki wystawiają oświadczenia o opłaceniu wkładów w formie gotówkowej, niegotówkowej lub aportów. Objęcie udziałów musi nastąpić przed zgłoszeniem spółki do KRS. Kapitał zakładowy jest nienaruszalny ale może służyć prowadzeniu przez spółkę działalności gospodarczej.

Często wspólnicy decydują się na podwyższenie kapitału zakładowego spółki aby zwiększyć jej wiarygodność w oczach kontrahentów, w związku z planami inwestycyjnymi, przystąpieniem do niej nowych członków lub koniecznością pokrycia strat. Decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego podejmuje zgromadzenie wspólników w drodze uchwały.

Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego zostało przewidziane w umowie spółki może ono nastąpić bez zmiany umowy – jest to tryb nieformalny. Ten tryb wymaga aby umowa spółki określała do jakiej wysokości i w jakim czasie może nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego. Zaletą takiej zmiany kapitału spółki jest brak konieczności przeprowadzenia notarialnego zaprotokołowania zgromadzenia akcjonariuszy oraz angażowania notariusza w przygotowanie uchwały.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki często wiąże się jednak ze zmianą umowy spółki a więc wymagany jest udział notariusza oraz zaprotokołowanie uchwały w formie aktu notarialnego. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ma miejsce dopiero od momentu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy.

Istnieją dwie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego spółki : przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub przez wniesienie nowych udziałów. Nie ma również przeszkód by nastąpiło to z użyciem obu tych sposobów jednocześnie. Jeśli do spółki mają przystąpić nowi wspólnicy to podwyższenie kapitału zakładowego musi nastąpić przez utworzenie nowych udziałów. Do wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego spółki zarząd dołącza uchwałę o podwyższeniu, oświadczenie każdego ze wspólników o objęciu nowych udziałów oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu nowych wkładów w kapitał zakładowy.

Przy zmianach w umowach spółki warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie spółek. Jedną z takich kancelarii jest działająca w Łodzi Kancelaria Radców Prawnych M. Kacprzyk, M. Bojaryn s.c.

Zobacz też: Kancelaria Prawna Kacprzyk-Bojaryn.

2017-08-18T09:35:58+00:00 Kwiecień 14, 2017|